De enige beste strategie die u wilt gebruiken voor re-intergratie leiden

Vindt de werknemer in een paar jaar geen nieuwe baan, vervolgens mag deze ons arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) aanvragen. Tevens bovendien verlenen we u en uw werknemer ondersteuning en raadgeving.

Ontdek vlug een diensten en producten met dienstverleners in jouw gewest. Al die deelnemers aan het platform maken het behalen over ondersteuning makkelijker en duidelijk vanwege jou.

Met onze kennis, ervaring en persoonlijke toewijding vanwege iedere cliënt (geoorloofd via de compacte bedrijf betreffende heerlijke lijnen) leggen we een fundering wegens de gevolgen en een goede klanttevredenheid (keurmerk Blik Op Werk).

Als iemand tot de spelers loonwaardesubsidie is gerekend, is dit vastgelegd in een beschikking.

Teneinde jouw echt over dienst te zijn vragen wij jouw toestemming wegens het toepassen van cookies. Via cookies bijeenbrengen we en derde partijen informatie aan jouw kijk op en interesses. Daarmee dragen cookies bij met een relaxte website-expertise.

Nieuwe werkzoekenden met ons (arbeids)beperking en enige verschijning betreffende arbeidsvermogen blijven nu bij een Participatiewet. Deze band is niet ander voor de gemeente.

Alle klandizie welke zichzelf melden wanneer NUG-client geraken gekoppeld met ons NUG-consulent. Een service met een NUG-consulent bestaat uit een intake die tijdens één ofwel verscheidene gesprekken plaatsvindt. Daar wordt een trajectplan opgesteld samen met een client. Behalve de begeleiding betreffende de NUG-consulent mogen verschillende re-integratieinstrumenten ingezet worden, zoals: diverse trainingen gericht op solliciteren en oriënteren op werk, werkgeversinstrumenten met dit WSP, enige trajecten over Werk en Re-integratie.

Ingeval de deelnemer genoeg heeft meegewerkt juiste vermeerderen aangaande bestaan kans op arbeidsinschakeling gedurende een proefplaatsing, maar die eindigt binnen twee maanden, dan bestaat recht op ons premie naar rato. Wegens de berekening van dit aantal maanden hanteren wij ingeval regel: een maand dat de deelnemer kan zijn gestart, tellen we wanneer maand 3.

Het college wil een inzet wegens de nieuwe spelers ook niet ten koste laten kunnen van de bestaande doelstellingen vanwege de uitstroom tot werk. Een uitstroomdoelstellingen kunnen naar boven. De ambities voor de nieuwe spelers aankomen bovenop een vastgestelde uitstroomdoelstellingen. Verder wil het college komen more info tot extra plaatsingen betreffende werkzoekenden betreffende ons arbeidsbeperking vanuit een spelers Participatiewet. Met name op de grotere periode gaat het leiden tot het maken betreffende scherpe keuzes (Voordracht vanwege een raadsvergadering met 26 november 2014).

De aanpak bestaan uit 3 stappen. Hiermee is uw werknemer verzekerd met een en persoonlijke begeleiding op weg tot ons nieuwe baan. 2. Onderzoek 2. Oefening 3. Service De eerste stap aangaande het re-integratietraject 2e spoor staat in dit teken met een kennismaking met uw werknemer en het in kaart brengen met bestaan ofwel hoofdhaar wensen, capaciteiten en perspectieven. Hiervoor nemen wij de tijd in 2 persoonlijke gesprekken met plusminus anderhalf uur.

Een jobcoach met Enroute geeft een werknemer betreffende ons arbeidshandicap begeleiding en ondersteuning op de werkplek. Onze vaste jobcoaches werken persoonlijk, resultaatgericht en intensief tezamen met de werknemer. Die inzet van een jobcoach wordt dikwijls vergoed (UWV).

• de gemeente vraagt informatie op bij het UWV; dit is met name aan de orde ingeval dit teneinde ons andere client zal; • een gemeente verplicht ons samenloper tot actie teneinde via dit UWV ons pad te starten (inspanningsverplichting); • een gemeente beslist een trede. Registreer dit UWV-pad in RAAK bij REG NUL.

Zwakbegaafden en lichtverstandelijk beperkten zonder kinderen (LVB). Dit gaat dus teneinde huishoudens met meervoudige problematiek welke onvoldoende ofwel beperkt zelfredzaam zijn en waarvoor de regie ook niet elders is belegd. Deze problematiek komt tot uitdrukking in een score op de ZRM of een Domeinkiezer. Daarover hieronder meer.

Premie leerstage Aan een uitkeringsgerechtigde ofwel ook niet-uitkeringsgerechtigde van 27 jaar of ouder die zes maanden bezit deelgenomen met ons leerstage en genoeg bezit meegewerkt juiste behalen over een vastgestelde leerdoelen, is ons premie over € 500,- toegekend.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *